اشکوب سازه ال اس اف

اشکوب سازه ال اس اف

پر کاربرد ترین ویژگی سازه ال اس اف ساخت اضافه طبقه (اشکوب) می باشد ،

سبکی این سازه دلیل اصلی این ویژگی میباشد همچنین سرعت بالای اجرا عامل مهم دیگری در کاربرد این سازه است .

قالبا ساخت اضافه بنا  روی ساختمانهای قدیمی می باشد که یک مساله در اینجا قابل تامل است

و آنهم بحث استحکام بنا می باشد بدان معنی که آیا بنای موجود ظرفیت باربری طبقه جدید را دارد یا خیر،

مرجع صدور استحکام بنا شهرداری می باشد که قبل از آن باید به تایید سازمان نطام مهندسی برسد

برای این امر فایل محاسبات سازه توسط مهندس محاسب تدوین میگردد و در اختیار مراجع مربوطه قرار می گیرد

که در پروژه هایی که جواز ساخت اضافه طبقه(اشکوب) سازه ال اس اف دارند این پروسه طی میشود

اما در پروژه هایی که مجوز ساخت ندارند این پروسه انجام نمی شود ولی توصیه بر این است که حتما قبل از اجرای پروژه مساله استحکام بنا حتما بررسی گردد.

جهت اجرای اشکوب سازه ال اس اف(اضافه طبقه) باید تمام نکاتی که منجر به سبک سازی می شود مورد توجه قرار گیرد یکی از این موارد برچیدن کف سازی سقف موجود شامل ایزوگام و پوکه و خاک می باشد

این امرنه تنها باعث کم شدن بار مرده سقف می شود بلکه به علت از بین رفتن شیب بندی بام وزن کف سازی جدید هم به میزان قابل توجهی کاهش می یابد

ضمنا در هر آیتم مساله سبک سازی باید بصورت مجرا مورد بررسی قرارگیرد تا در نهایت بار مورد ساختمان از حد مجاز تجاوز نکند

از نکات مهم دیگر اجرای اضافه طبقه نحوه اتصال سازه جدید به سازه قبلی می باشد

که ساختمان یکپارچگی خود را حفظ کند

برای این منظور با توجه به نوع سازه موجود هم می توان از روش بولت مستقیم در سازه بتنی و یا  شاسی کشی در سازه فولادی و یا موارد دیگر بسته به نظر مجری  استفاده کرد.

در ساختمانهایی که دارای درز انقطاع هستند باید در طبقه جدید هم این درز انقطاع رعایت شود

از دیگر ویژگیهای اشکوب سازه ال اس اف در اضافه طبقه امتیاز هم  شکل شدن ساختمان می باشد

بدین معنی که امکان نما سازی هم سان با نمای قبلی بنا در اکثر موارد وجود دارد

به نحوی که بعد از اتمام کار شکل ساختمان یکپارچه میباشد

در مجموع ساخت  اضافه طبقه با سازه ال اس اف به عنوان بهارین روش موجودتوصیه میگردد