تاسیسات برقی و مکانیکی

تاسیسات سازه lsf

جهت اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی باید در مرحله طراحی کلیه مسیرها ی عبور لوله های آب سرد و گرم و برق در نظر گرفته شود و در همان مرحله تولید، پانچ های مورد نیاز انجام شود و حتی الامکان در حین اجرا از سوراخ کاری دیوارهای باربر خودداری شود .عبور لوله ها از سقف هم راه کار مناسبی میباشد به هر حال باید توجه شود جانمایی قسمتهایی مانند سرویسها به گونه ای باشد که کمترین فاصله تا محل داکتها و مجاری فاضلاب  را داشته باشد که این مساله در مورد اضافه بنا به دلیل لزوم استفاده از وضع موجود و اتصال لوله های آب و فاضلاب به مجاری موجود از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد .

سیم های برق باید حتما دارای عایق (لوله خرطومی)باشد و جهت نصب کلید و پریز ها از دستک های عایق مانند چوب استفاده شود