زمان

مهمترین هدف هر کارفرمایی اتمام پروژه در زمان معین و یا زودتر از برنامه زمان بندی می باشد در سیستم ساخت قاب فلزی سبک این مهم امکان پذیر می باشد به دلایل

-امکان مونتاژو نصب سازه در محل پروژه بطوری که مونتاژ و نصب سازه ۴۰ درصد و آماده سازی ساختمان در حدود ۶۰درصد زمان کمتری نسبت به ساختمان های بتنی  و فلزی نیاز دارد

-قابلیت استفاده از مصالح پیش ساخته در مرحله نازک کاری عاملی مهم در بهره برداری سریع می باشد

-با توجه به طراحی و تولید سازه lsf توسط نرم افزار پیشرفته شرکت framecad دقت در تولید از ضریب بالایی برخوردار است که با کم شدن اشتباهات اجرایی در زمان نصب سرعت تکمیل پروژه افزایش می یابد

-فقدان نخاله های ساختمانی در حین اجرای پروژه باعث کوتاه شدن دوره بر چیدن کارگاه و تحویل قطعی پروژه می باشد

-وابستگی کم به شرایط آب و هوایی در حین ساخت باعث سرعت پیشرفت پروژه می شود