سقف

پوشش سقف ها:

 

 

سقف اين نوع ساختمان ها در دو نوع تخت و يا شيبدار اجرا مي شود. در سقف هاي تخت طول دهانه نسبت به حالت شيبدار کم مي‌باشد.

در سقف هاي تخت مي توان از گزينه هاي زير به عنوان پوشش سقف استفاده کرد:

۱٫ اجراي plywood روي joist هاي سقف و سپس اجراي ملات شيب بندي و اجراي لايه ايزوگام

۲٫ با توجه به کاربري ساختمان در صورت کم بودن تردد هاي بعد روي سقف مي توان ملات شيب بندي را حذف کرده و ايزوگام را به طور مسقيم روي plywood اجرا کرد.

۳٫ مي توان از ورق هاي سينوسي روي joistها استفاده کرد و مانند کف ها بعد از مش بندي، يک لايه بتن به ضخامت حدود ۸cm اجرا کرد و بعد از اجراي ملات شيب بندي لايه ايزوگام را اجرا کرد.

در صورت استفاده از سقف شيبدار گزينه هاي زير قابل اجرا مي باشد:

۱٫ نصب plywood روي سازه و اجراي سقف سفالي مانند ويلاها

۲٫ استفاده از ساندويچ پانل ها روي سازه هاي سبک مانند ساختمانهاي اداري و صنعتي

۳٫ استفاده از ورقهاي فلزي و يا سفالهاي رنگي روي سازه مانند سايه بانها