عایق بندی سازه ال اس اف

عایق بندی سازه ال اس اف

عایق بندی سازه lsf بر اساس شرایط طراحی آن می بایست دارای تمهیدات مناسبی باشد.

برای ساختمان LSF در هر نوع شرایطی ۶ نوع عایق کاری باید انجام پذیرد:

  1. عایق هوا بندی (Air Barrier)
  2. عایق بخار بندی (Vapor Barrier)
  3. عایق حرارتی (Thermal Insulation)
  4. عایق صوتی (Acoustic)
  5. عایق حریق (Fire resistance)
  6. عایق آب بندی (Water Barrier)

نکته ۱: گرچه گاهی با محصولی می توان به دو یا چند نوع عایق بندی در سازه lsfرسید اما باید توجه داشت که اثرات هرکدام باید به تنهایی مورد بررسی و تأیید قرار گیرند.

نکته ۲: با توجه به این که مواد و محصولات مختلفی در جهت رسیدن به راهکارهای فوق مورد استفاده قرار می گیرند، باید به عوارض استفاده هر یک نسبت به محیط مورد استفاده ی آن توجه خاص شود

سیستم عایق کاری حرارتی باید دو شرط زیر را دارا باشد

-مقاومت حرارتی کل پوسته خارجی به همراه عایق حرارتی از حد مشخص شده ای یشتر باشد

-ضریب هدایت حرارتی عایق مصرفی از حد مشخص شده ای بیشتر نباشد

-عایق حرارتی سازه lsf بصورت خارجی ،داخلی ،میان قاب و پیرامونی با عرضی محدود در کف روی خاک در امتداد و مجاورت دیوارهای پوسته خارجی ساختمان انجام میگردد

لایه آب بندی :لایه ای که برای محافظت دیوارها و سقف های شیب دار در برابر ورود آب بارندگی در نظر گرفته میشود

لایه بخاربندی :لایه ای که برای جلوگیری از بروز میعان در داخل جدار و در طرف گرم عایق حرارتی یا در دو طرف آن در نظر گرفته میشود

لایه هوابندی :جلوگیری از ورود و خروج هوا از طریق پوسته یا درزهای عناصر تشکیل دهنده آن