محاسبه متراژ بنای ساخته شده ال اس اف

محاسبه متراژ بنای ساخته شده ال اس اف

محاسبه متراژ بنای ساخته شده سازه ال اس اف همانند سایر بناها می باشد ولی کلیاتی در این موضوع وجود دارد که باید نسبت به آن آگاه بود تا در نهایت محل اختلاف واقع نگردد

معتبرترین مرجع برای استناد محاسبه متراژ بنای ساخته شده بخشنامه سرجمع سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد

این بخش نامه در سال ۱۳۹۶ توسط هیات وزیران تصویب و جهت اجرا ابلاغ گردیده است این بخشنامه به قراردادهایی تعلق میگیرد که به صورت سرجمع متر مربع زیر بنا تا سقف ۴۰۰۰ متر مربع منعقد گردیده است . ماده ۱۲ بند ب نحوه محاسبه متراژساخته شده رابصورت زیر بیان می کند:

سطح زیر بنای هر ساختمان به تفکیک هر طبقه بر اساس تصویر افقی سقف ها پشت تا پشت اندازه گیری می شود .باز شو های واقع در سقف با تصویر افقی بیش از ۳ متر مربع جزوء زیر بنا به حساب نمی آید و پیش آمدگی سقف ها جزء زیر بنا محسوب می شود

از انجا که بعضی از قراردادها بصورت شخصی منعقد می گردد نحوه محاسبه متراژ زیر بنا بصورت شفاف در یک بند قید گرددقالبا چند موضوع محل اختلاف است که به اختصار به آنها می پردازیم

اول تراس ساخته شده است در صورتی که تراس دارای سقف باشد(بالکن) بنا بر بخشنامه سرجمع شامل زیر بنا میگردد و بصورت کامل محاسبه می شود ولی تراسهایی که سقف دار نیستند بر طبق این بخشنامه شامل زیر بنا نمیشود یعنی کف تراس که سقف طبقه پایین می باشد یکبار با متراژ سقف پایین محاسبه می شود و در طبقه بالا قابل محاسبه نیست اما از آنجا که ساخت خود تراس مستلزم هزینه هایی مانند سرامیک و نرده می باشد این هزینه ها باید بصورت جداگانه برآورد و محاسبه گردد

باز شوهای بالاتر از ۳ متر جزء زیر بنا نمی باشد اما این مساله شامل باز شوهای راه پله در ویلاهای دوبلکس و مشابه آن نمی باشد حتما در مورد نوع پله و نرده آن توافق صورت پذیرد

بیرون زدگی بام شامل زیر بنا می باشد در سقفهای صاف و عمدتا شیب دار بیرون زدگی بام که جهت باران گیری و زیبایی اجرا  میشود باید در متراژ محاسبه گردد

در مجموع محاسبه متراژ بنای ساخته شده ال اس اف قابل استناد به بخشنامه سرجمع می باشد اما در قرارداد خصوصی مواردی قابل مطالبه است که به صراحت قید شده باشد

 

 

 

 دیدگاهتان را بنویسید