مقایسه هزینه ساخت سازه بتنی و سازه ال اس اف

مقایسه هزینه ساخت سازه بتنی و سازه ال اس اف

برای این مقایسه بین سازه بتنی و ال اس اف ابتدا هزینه ساخت با سازه بتنی را محاسبه می کنیم

این محاسبه قیمت مربوط به سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ می باشد

میزان مصالح مصرفی برای ۴ طبقه و هر طبقه ۱۵۰ متردر نظر گرفته شده است

میانگین میلگرد مصرفی ۵۰ کیلوگرم در هر متر مربع  می باشد  از قرار هر کیلوگرم ۱۶۰۰۰ تومان

متر مربع۶۰۰=۱۵۰*۴

۳۰۰۰۰۰۰۰=۶۰۰*۵۰

 تومان۴۸۰۰۰۰۰۰۰=۱۶۰۰۰*۳۰۰۰۰۰۰۰

مقدار بتن مصرفی به ازای هر متر مربع ۰/۴ متر مکعب می باشد از قرار هر متر مکعب ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

متر مکعب۲۴۰=۶۰۰*۰/۴

 تومان۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰=۱۰۰۰۰۰۰*۲۴۰

مقدار تیرچه به ازای هر مترمربع زیر بنا حدود ۱٫۳ متر طول

قیمت هر متر تیرچه با هزینه حمل میانگین ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

 متر۷۸۰=۶۰۰*۱٫۳

تومان۷۸۰۰۰۰۰۰=۱۰۰۰۰۰*۷۸۰

مقدار یونولیت به ازای هر متر زیر بنا ۰/۶۸ متر

قیمت هر متر یونولیت با دانسیته ۷٫۵ وزن ۱٫۵ کیلوگرم ۹۰۰۰ تومان

 متر۴۰۸=۶۰۰*۰٫۶۸

  تومان۳٫۶۷۲٫۰۰۰=۹۰۰۰*۴۰۸

مقدار حرارتی هر متر مربع زیر بنا حدود ۱٫۵ کیلوگرم

قیمت هر کیلو۱۶۰۰۰ تومان

کیلوگرم۹۰۰=۶۰۰*۱٫۵

 تومان۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰=۱۶۰۰۰*۹۰۰

مقدار سیم آرماتور بندی به ازای هر تن میلگرد حدود ۷ کیلوگرم

قیمت هر کیلوگرم تومان۲۰۰۰۰

 تومان۴٫۰۰۰٫۰۰۰=۲۰۰۰*۷*۳۰

حدود ۱ میلیون هم هزینه سیم قالب بندی

دستمزد اجرای آرماتور بندی سازه معولی

با تمام وسایل و تجهیزات جک و قالب و… با آرماتور بند از ۲۲۰٫۰۰۰ تومان می باشد

در محاسبه دستمزد در ساختمان سه طبقه بالا فونداسیون یک سقف محاسبه میگردد

متر۷۵۰=۵*۱۵۰

 تومان۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ =۲۲۰۰۰۰*۷۵۰

با جمع کلیه هزینه ها و تقسیم بر ۶۰۰ متر مربع هزینه هر متر مربع ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان محاسبه میگردد

در صورت اجرا سازه بتنی توسط پیمانکار حدود ۱۵ تا ۲۰ در صدر  به عنوان دستمزد پیمانکار به این مبلغ افزوده میشود

در مقایسه هزینه اجرای سازه ال اس اف در حال حاضر  برای پیمانکار ساخت از قرار هر متر مربع ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان هست

هزینه اجرای فونداسیون جداگانه محاسبه میشود در حدود ۴۰۰ هزار تومان در هر متر مربع می باشد