تجهیز کارگاه LSF

تجهیز کارگاه LSF

در پروژه های عمرانی تجهیز و برچیدن کارگاه یکی از مسایل ضرروری می باشد

تجهیز کارگاه تاثیر مستقیمی بر روند پیشرفت پروژه دارد

بر طبق شرایط عمومی پیمان تجهیز کارگاه عبارت است

از مجموع عملیات ،اقدام ها و تدارکاتی که باید بصورت موقت برای دوره اجرا  انجام شود

تا آغاز کردن و انجام دادن عملیات موضوع پیمان ،طبق اسناد و مدارک میسر شود

ساخت کمپ کارگری و نظامی با سازه ال اس اف  با داشتن مزیت مهم سرعت در ساخت یکی از مهمترین گزینه ها در تجهیز کارگاه و اسکان نیروهای نظامی و کارگری می باشد

مزایای LSF در تجهیز کارگاه

بارزترین ویژگی استفاده از ال اس اف در تجهیز کارگاه سرعت بالای اجرای آن می باشد

بطور متوسط هر صد متر مربع بنا در چهار هفته قابل بهره برداری می باشد

در بحث برچیدن کارگاه سازه LSF راحت از سازه های بنایی جمع آوری می شود

همچنین این سازه قابلیت نصب در مکانهای دیگر را هم دارد

ولی باید در حین جمع آوری دقت شود که به همان صورت که به کارگاه انتقال داده شده است بسته بندی شود

تا بتوان بر طبق نقشه مجددا نصب گردد

ولی توصیه می شود با توجه به کیفیت بالای این سیستم به گونه ای جا نمایی شود

که بعد از اتمام پروژه  بتوان به عناوین مختلف مانند سرایداری و دفتر پروژه از آن استفاده کرد

علاوه برسا ختن کمپ های کارگری ،دفاتر مدیریتی و اداری پروژه را هم میتوان با این سازه طراحی کرد

ساخت کمپ های نظامی جهت  اسکان سربازان و فرماندهان در پادگان ها و مناطق جنگی با ال اس اف بسیار

کاربردی می باشد

در مناطق سیل زده و در هنگام بروز زلزله ساخت محل اسکان اضطراری و دایم با این روش بسیار کاربردی می باشد

علاوه بر صنعت ساختمان در  نفت و گاز وپتروشیمی استفاده از سازه ال اس اف در تجهیز کارگاه و تامین محل استقرار کارگران، مدیران و دفاتر فنی استفاده زیادی می شود