درباره شرکت

شرکت ساختمانی ره گستر سورنا با بیش از یک دهه فعالیت همگام با توسعه صنعت ساختمان و تحولات جهانی آن سیاست کلان خود را بر پایه روش های نوین ساخت و ساز، پیش ساختگی، صنعتی سازی و استفاده از مصالح و فرآورده های نو قرارداده است سورنا با انجام ۳۵ پروژه در زمینه ایجاد کمپ های اداری نظامی و مسکونی، ساخت ساختمانهای صنعتی و تجهیز کارگاه توانسته است رضایت کارفرمایان متعددی را از لحاط کیفیت و سرعت ساخت فراهم سازد.